Dịch vụ Công ty thành viên


HỆ THỐNG CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN CỦA CÔNG TY SQ VIỆT NAM
 
 
 
 

SQ Việt Nam: Công ty CP SQ Việt Nam

Địa chỉ
 14 Hà Huy Tập, P. Xuân Hà, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng
Điện thoại
 (+84 236) 3 723 666
Fax 
 (+84 236) 3 723 666
MST
 0400413675

 

SQ Nha Trang : Công ty CP SQ Nha Trang
Địa chỉ  378 Lê Hồng Phong Tp Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại  (+84 58) 3 731 148   
Fax  (+84 58) 6 258 195
MST  4200681836

 

 


 

 

 

 

 

SQ Quảng Trị: Công ty CP SQ Quảng Trị
Địa chỉ
14 Trần Phú Tp Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị
Điện thoại
 (+84 53) 3 557 666
Fax 
 (+84 53) 3 557 666
MST
 3200260018

SQ Bình Định: Công ty CP SQ Bình Định
Địa chỉ
 265 Đống Đa, P.Thị Nại Tp Quy Nhơn - Tỉnh Bình Định
Điện thoại
 (+84 56) 3 814 595
Fax 
 (+84 56) 3 814 595
MST
 4101137470

Chia sẻ:

Copyright © 2015 * CÔNG TY CỔ PHẦN SQ VIỆT NAM