Tin tức    Tin Nội Bộ

Tầm nhìn thương hiệu SQ

Ngày đăng: 08.10.2015 / Lượt xem: 3366

Tầm nhìn thương hiệu tạo ra một hướng đi chung cho các hoạt động SQ, được cô đọng từ việc tổng hợp cơ sở mong muốn của kháh hàng và sự đáp ứng của SQ

Copyright © 2015 * CÔNG TY CỔ PHẦN SQ VIỆT NAM