Tầm nhìn thương hiệu SQ

Ngày đăng: 08.10.2015 / Lượt xem: 2750

Tầm nhìn thương hiệu tạo ra một hướng đi chung cho các hoạt động SQ, được cô đọng từ việc tổng hợp cơ sở mong muốn của kháh hàng và sự đáp ứng của SQ

Với tầm nhìn thương hiệu xuyên suốt quá trình xây dựng và phát triển của công ty và câu slogan "Vì một cuộc sống bình yên", SQ luôn luôn lắng nghe và quan tâm đến khách hàng như những cá thể riêng biệt và khẳng định trách nhiệm cao trong việc liên tục, tiên phong, cải cách,cùng khách hàng sáng tạo ra những sản phẩm ngày càng hoàn hảo, đáp ứng yêu cầu của khách hàng với sự thấu hiểu sâu sắc nhất.

Với mục tiêu xây dựng một hình ảnh thương hiệu SQ thống nhất, được duy trì và ghi nhận trong tiềm thức của khách hàng và xã hội, Công ty CP Thiết Bị Anh Ninh PCCC - SQ, cho ra đời hồ sơ hệ thống nhận diện và quản lý thương hiệu SQ với những thông tin, hình ảnh và những mẫu thiết kế về toàn bộ hệ thống nhận dạng thương hiệu đã được thống nhất và chuẩn hóa.

Ngoài những quy định về yêu cầu bắt buộc phải tuân thủ đối với toàn bộ hệ thống, đây cũng là một thông điệp, một cam kết của SQ về trách nhiệm, chất lượng công trình và sự chuyên nghiệp gởi đến khách hàng, đối tác của SQ , những người đã đặt niềm tin và cùng SQ phát triển.

Chia sẻ:

Copyright © 2015 * CÔNG TY CỔ PHẦN SQ VIỆT NAM