Trung tâm thương mại Chợ Lớn - Quy Nhơn

Ngày đăng: 08.10.2015 / Lượt xem: 5176

Trung tâm thương mại Chợ Lớn Quy Nhơn - Mặt bằng kinh doanh bán lẻ tốt nhất khu vực miền Trung. Trung tâm thương mại Chợ Lớn Quy Nhơn, là Dự án đầu tư vào lĩnh vực TTTM lớn nhất tỉnh Bình Định, tổng vốn đầu tư 276 tỷ đồng, thực hiện theo hình thức BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao) - 50 năm. 

Việc thực hiện dự án này góp phần giải quyết hậu quả hỏa hoạn Chợ lớn Quy Nhơn, tạo điều kiện khôi phục kinh doanh cho các tiểu thương, giải quyết nhu cầu mặt bằng bán lẻ tại Quy Nhơn, qua đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

Chia sẻ:

Copyright © 2015 * CÔNG TY CỔ PHẦN SQ VIỆT NAM